St Davids Logo
Hafan Am yr Orymdaith
Y Daith
Lluniau Cefnogwyr English


Cynhelir Gorymdaith Gŵyl Dewi
ar ddydd Sul, Mawrth 1af 2020.

Bydd yn ymgynnull o 12.00 y bore ymlaen
yn Rhodfa Brenin Edward VII,
rhwng Neuadd Dinas Caerdydd a'r Llysoedd Cyfraith
ac yn dechrau am 1.00yh.


Rhydd yr orymdaith hon i bawb sydd yn byw yng Nghymru
gyfle i ymuno mewn dathliad urddasol a dychmygus
o etifeddiaeth a diwylliant Cymru,
beth bynnag eu hoedran,
eu cefndir ethnig neu gymdeithasol,

Cysylltwch â ni os hoffai'ch grŵp ymuno â'r Orymdaith.

Mae'n bwysig i grwpiau sydd am ymuno â'r orymdaith
gofrestru ymlaenllaw.
Ffurflen gofrestru grŵp (pdf)
Ffurflen gofrestru grŵp (Word)
Rheolau grwpiauTrefn yr Orymdaith yn y gorffennol


     1.   MC/Stiward.       
 

    2.   Dewi Sant.           

    3.   Baner Dewi Sant

    4.   Pibydd    

    5. 
Clychau Dewi Sant.  .
 
  Prif Stiward, (Andre Jacob.)* WT.
 
    6. 
Baneri  Tywysogion Cymru

    7. 
Baneri Dewi Sant

    8.  Gwisgoedd Cymreig

    9.  Freemen of Llantrisant

  10.  Wonderbrass                    

  11.  Bwydydd y Co-Op  (Cynwysyddion, bocses beic ayb,).

 Stiward. (Gideon P.)*

  12. 
Baneri Owain Glyndwr   

  13.  Coleg Gwent     

  14.  Ysgol/ion?            

  15.  Cor Cochion Caerdydd

  16.  Sesiwn
Clera.                       

  17.  Cylch Meithrin Pili Pala
 
Stiward. (Martin Davies.2.)*

  18. 
Baneri'r Ddraig Coch

  19.  Ymchwil Canser UK.  (Blychau casglu)

  20.  Ailgylchu plastig Resout


Steve Fletcher. *


Meic Peterson

David Petersen  WT

Sam Petersen (+)

Bobbie Booker

Martin Davies. (1.) (+)

Llewelyn Smith

Ruth P

Dean Powell

Jenny Bradley

Amy Derbyshire

Rob Clements. (Steward)*

Julia Burns

T.B.C.

Wendy Lewis

Meurig Williams (+)

Pauline Lindsay-JonesSeamus. K.(Steward).*

Sophie Heath

Ann Hitch
Ymwadiad Hawlfraint
Gwefeistr
Cysylltu
English