St Davids Logo
Hafan Am yr Orymdaith
Y Daith
Lluniau Cefnogwyr English

Gwadiad, Termau a Thelerau am ddefnyddio'r wefan.

Os ydych yn pori a defnyddio'r wefan yma, yr ydych yn cytuno i gydymffurfio gydag ac yn ymrwymo i'r telerau ac amodau defnyddio canlynol, sydd yn rheoli'r perthynas rhyngddoch chi a gwyldewi.org mewn perthynas i'r wefan hon. Os nad ydych yn cytuno â'r telerau hyn yna peidiwch â defnyddio'n gwefan.

Mae'r termau 'gwyldewi.org' a 'ni' neu 'ninnau' yn cyfeirio at berchennog y wefan. Mae'r term 'chi' yn cyfeirio at ddenfnyddiwr neu gwyliwr ein gwefan.

Mae defnydd y wefan yn amodol ar y tereau denfyddio canlynol:

Mae cynnwys y tudalennau ar gyfer dim ond eich gwybodaeth a defnydd cyffredinol a gall newid heb rybudd.
Nid ydym ninnau neu drydydd parti yn cynnig unrhyw warant am gywirdeb, amseroldeb, cyfanedd neu addasrwydd y wybodaeth a'r deunyddiau y ceir neu'u cynigir ar y wefan hon ar gyfer unrhyw bwrpaspenodol. Yr ydych yn cydnabod y gall gwybodaeth a deunyddiau hyn gynnwys anghywirdabau neu wallau ac fe eithriwn cyfrifoldeb am y fath anghywirdebau neu wallau yn unig swydd i'r ehangder eithafol a ganiateir gan y gyfraith. Mae defnydd y wybodaeth o'r wefan hon dan berygl eich hunan yn llwyr, ac ni dderbynnwn gyfrifoldeb am hyn. Eich cyfrifoldeb chithau fydd i sicrhau bod unrhyw gynnyrch, gwasanaethu neu wybodaeth sydd ar gael o'r wefan yn cwrdd â'ch gofynio penodol.

Mae'r wefan hon yn cynnwys deunyddiau sydd yn perchen neu dan drwydded i ni. Cynhwysa'r deunyddiau hyn, ond ni chyfyngir i'r arddull, dosbarthiad, golwg,lluniau a graffeg. Gwaharddir atgynhyrchiad ar wahan i'r hyn sy'n cydymffurfio â'r nodyn hawlfraint, sy'n rhan o'r telerau ac amodau hyn. Cydnabyddir yr holl nodau masnach a'u hatgynhyrchir ar y wefan hon nad ydynt yn perchen i weithredwr y wefan. Gall gamddefnydd o'r wefan hon arawin at gais am ddifrodau a/neu gall fod yn drosedd.
O dro i dro gall y wefan hon gynnwys dolenni i wefannau eraill. Darperir y rhain er hwylustod i chi fynd at wybodaeth pellach. Nid ydynt yn golygu ein bod yn cefnogi'r wefan(nau) hynny ac nid oes gennym unrhyw gyfrifoldeb amdanynt.
Deddfau Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru fydd yn rheoli unrhyw anghydfod a all godi o'ch defnydd o'r wefan hon. .

Ymwadiad Hawlfraint
Gwefeistr
Cysylltu
English